PRAVNO OBVESTILO

Za namene tega pravnega obvestila ta spletna stran vsebuje več pod-strani na naslovu www.steklarstvobreg.com. Vse pravice so pridržane. Vizualna – elektronska oblika in vsebina ter informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.steklarstvobreg.com so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine pravne osebe Igor Greifoner S.P. ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v www.steklarstvobreg.com.

 

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in ostali podatki na www.steklarstvobreg.com so informativne narave. Igor Greifoner S.P. ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.steklarstvobreg.com. Vsi uporabniki, ki uporabljajo www.steklarstvobreg.com, to počnejo na lastno odgovornost. Igor greifoner S.P.in katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi www.steklarstvobreg.com ali še sodeluje, NE odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala ali nastala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij, podatkov in gradiv www.steklarstvobreg.com in za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Pravna oseba Igor Greifoner S.P. tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli okvare ali poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi in ostali zlonamerni programi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani www.steklarstvobreg.com ali kakršnekoli njene uporabe. Pravna oseba Igor Greifoner S.P. ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.steklarstvobreg.com.

 

Nedopustna uporaba

Za nedopustno uporabo strani www.steklarstvobreg.com se šteje:

  • namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja
  • objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice
  • ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali neprimerno vsebino
  • uporaba programov ali elektronskih vsebin, katerih namen ali posledica je vplivanje na stabilnost delovanja računalnika drugih uporabnikov, računalniškega sistema ali omrežja

 

Omejitev

Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za osebno-domačo rabo za nekomercialne namene.

 

Varstvo podatkov

Veljajo zakonske določbe in predpisi.

 

Obvestilo

Igor Greifoner S.P. lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.